cover
Alles is energie!

Vergoedingen

Wordt een behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?


Veel zorgverzekeraars vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk mits u aanvullend verzekerd bent en de behandeling wordt uitgevoerd door een therapeut die lid is van een erkende beroepsvereniging.

Voetreflextherapie valt onder de aanvullende verzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico. Raadpleeg hiervoor je polisvoorwaarden.